Editors

Stanisław Rosik - Editor in Chief
Institute of History
University of Wrocław
e-mail: stanislaw.rosik@uwr.edu.pl
ORCID: 0000-0002-6051-0788

Wiesław Długokęcki
Institute of History
University of Gdańsk
e-mail: wieslaw.dlugokecki@ug.edu.pl
ORCID: 0000-0002-1566-637X

Tomasz Jasiński
Institute of History
Adam Mickiewicz University in Poznań
e-mail: tomjas@amu.edu.pl
ORCID: 0000-0002-0876-2048

Andrzej Pleszczyński
Maria Curie - Skłodowska University
History Department
e-mail: andrzej.pleszczynski@mail.umcs.pl
ORCID: 0000-0003-4830-5201

Andrzej Radzimiński
Institute of History and Archival Studies
Nicolaus Copernicus University in Toruń
e-mail: ar@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9489-031X

Marian Rębkowski
The Institute for History of Material Culture PAN
e-mail: m.rebkowski@iaepan.szczecin.pl
ORCID: 0000-0001-9585-7688

Paweł Derecki – Assistant Editor
Nicolaus Copernicus Academy
e-mail: redakcja@qman.com.pl
ORCID: 0000-0002-6757-0302

Tomasz Pełech – Assistant Editor
The Royal Castle in Warsaw - Museum
Department of Scientific and Museum Projects
e-mail: tpelech@zamek-krolewski.pl
ORCID: 0000-0002-3722-568X