Kontakt

Fundacja „Centrum Badań Historycznych”

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

e-mail: redakcja@qman.com.pl

Paweł Derecki – Sekretarz Redakcji
e-mail: p.derecki78@gmail.com