Redakcja

Wojciech Fałkowski – Redaktor Naczelny
Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Historii Średniowiecznej
e-mail: wojciech.falkowski@wp.pl

Wiesław Długokęcki
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
Instytut Historii
Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza
e-mail: wieslaw.dlugokecki@ug.edu.pl

Tomasz Jasiński
Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Historii
Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii
e-mail: tomjas@amu.edu.pl

Andrzej Pleszczyński
Wydział Historii i Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Historii
Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej
e-mail: andrzej.pleszczynski@mail.umcs.pl

Andrzej Radzimiński
Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Historii i Archiwistyki
Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej
e-mail: ar@umk.pl

Stanisław Rosik
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Historyczny
e-mail: stanislaw.rosik@uwr.edu.pl

Paweł Derecki – Sekretarz Redakcji
e-mail: redakcja@qman.com.pl, p.derecki78@gmail.com

Tomasz Pełech – Sekretarz Redakcji
Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Historii Średniowiecznej
e-mail: t.pelech@uw.edu.pl