Redakcja

Wojciech Fałkowski – Redaktor Naczelny
Wydział Historii
Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Historii Średniowiecznej
e-mail: wojciech.falkowski@wp.pl

Wiesław Długokęcki
Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego
Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza
e-mail: w.dlugokecki@univ.gda.pl

Tomasz Jasiński
Instytut Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii
e-mail: tomjas@amu.edu.pl

Andrzej Pleszczyński
Instytut Historii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej
e-mail: a.pleszczynski@poczta.umcs.lublin.pl

Andrzej Radzimiński
Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zakład Historii Krajów Bałtyckich
e-mail: ar@umk.pl

Stanisław Rosik
Instytut Historyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Historii Polski i powszechnej do końca XV w.
e-mail: stanislaw.rosik@uwr.edu.pl

Paweł Derecki – Sekretarz Redakcji
Wydział Historii
Uniwersytetu Warszawskiego
e-mail: pderecki@uw.edu.pl, redakcja@qman.com.pl