Redakcja

Stanisław Rosik (Redaktor Naczelny)
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Historyczny
e-mail: stanislaw.rosik@uwr.edu.pl
ORCID: 0000-0002-6051-0788

Wiesław Długokęcki
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
Instytut Historii
Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza
e-mail: wieslaw.dlugokecki@ug.edu.pl
ORCID: 0000-0002-1566-637X

Tomasz Jasiński
Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Historii
Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii
e-mail: tomjas@amu.edu.pl
ORCID: 0000-0002-0876-2048

Andrzej Pleszczyński
Wydział Historii i Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Historii
Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej
e-mail: andrzej.pleszczynski@mail.umcs.pl
ORCID: 0000-0003-4830-5201

Andrzej Radzimiński
Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Historii i Archiwistyki
Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej
e-mail: ar@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9489-031X

Marian Rębkowski
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
e-mail: m.rebkowski@iaepan.szczecin.pl
ORCID: 0000-0001-9585-7688

Paweł Derecki – Sekretarz Redakcji
Akademia Kopernikańska
e-mail: redakcja@qman.com.pl
ORCID: 0000-0002-6757-0302

Tomasz Pełech – Sekretarz Redakcji
Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Dział Projektów Naukowych i Muzealnych
e-mail: tpelech@zamek-krolewski.pl
ORCID: 0000-0002-3722-568X