Procedura zabezpieczająca przed „ghostwriting” oraz „guest authorship”

Artykuły przekazywane redakcji „Quaestiones Medii Aevi Novae” muszą być zgodne z zasadami „zapory ghostwriting” oraz „guest authorship”. Wszelkie wykryte przypadki nieujawnienia udziału rzeczywistych autorów oraz dopisywania do listy autorów osób, których udział w powstaniu tekstu był znikomy będą ogłaszane na witrynie internetowej naszego pisma. Co więcej, o powyższych praktykach poinformujemy również jednostkę zatrudniającą Autora.
W uzasadnionych przypadkach Autor może zostać poproszony przez redakcję o złożenie pisemnego oświadczenia o jego wkładzie stosownie do zasad zapory „ghostwriting”.

Pobierz tekst procedury w formacie pdf: >>tutaj<<